...
Obec Loučovice

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

Dětského klubu Čertík

Dětský klub Čertík je volnočasový prostor, zaštítěný Obcí Loučovice (dále jen „provozovatel“). Dětský klub Čertík a organizační tým dětského klubu si klade za cíl podporovat a rozvíjet zdravé citové a sociální vztahy mezi dětmi a rodiči. Klub Čertík je aktivitou a prostorem, sloužící k vzájemnému setkávání maminek a dětí předškolního a školního věku, které nechtějí zůstávat jen doma, ale chtějí žít v kontaktu s okolním světem. Maminkám nabízí možnost užitečně a příjemně prožívat svůj volný čas, navázat nová přátelství, získávat nové zkušeností a pohledy na výchovu, nové nápady a inspiraci. Děti - pod dohledem svých maminek - získávají první zkušenosti, navazují nové kontakty, zvykají si na dětský kolektiv. Děti mohou přicházet do dětského klubu Čertík pouze v doprovodu dospělé osoby. Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese vždy doprovod dítěte a to po celou dobu pobytu v dětském klubu.

Provozní doba dětského klubu a systém návštěvy / rezervace

 1. Otevírací doba dětského klubu je stanovena dle aktuálně stanovené pracovní doby Obecního úřadu Loučovice:

pondělí a středa            8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30
úterý a čtvrtek               8.00 – 12.00 a 12.30 – 15.00
pátek                               8.00 – 11.00
so – ne, svátky              zavřeno

 1. Provozovatel je oprávněn omezit či rozšířit provozní dobu dětského koutku z provozních důvodů (skupinové akce, předem rezervované a potvrzené; organizování plánovaných akcí či konání příměstských táborů)
 2. Vstupem dítěte do dětského klubu rodič, zákonný zástupce nebo osoba odpovědná za dítě prohlašuje, že souhlasí s provozním řádem dětského klubu, s jeho dodržováním.
 3. Vstup do dětského klubu je povolen pouze na základě vytvořené rezervace přes online rezervační systém Dětského klubu Čertík. Odkaz je k dispozici na webových stránkách obce Loučovice www.loucovice.info, pod záložkou Spolky a organizace; Dětský klub Čertík, kde je umístěn odkaz na online rezervační systém. Rodič či soukromá skupina vybere datum, časové rozmezí plánované návštěvy v klubu a základní údaje. Rodič vyčká na potvrzení rezervace provozovatelem. Po potvrzení rezervace poskytovatelem je možné si klíče vyzvednout v pracovní době Obecního úřadu viz výše u zaměstnanců obce. Klíče po ukončení návštěvy v klubu budou navráceny opět některému ze zaměstnanců Obecního úřadu Loučovice.
 4. Je zakázáno vhazovat klíče do poštovní schránky obce Loučovice.
 5. V případě víkendové rezervace soukromou skupinou si rodič domluví způsob vyzvednutí a vrácení klíčů s koordinátorem dětského klubu na telefonním čísle 601 349 663 či s některými ze zaměstnanců Obecního úřadu Loučovice.
 6. Dětský klub mohou využívat pouze občané obce Loučovice.

 

Pravidla vstupu do dětského klubu

 1. Do dětského klubu mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhající infekční chorobou, průjmová onemocnění apod.
 2. Vstup a pobyt v dětském klubu není povolen dítěti, jestliže není přítomen rodič či osoba odpovědná za dítě.
 3. Vstup do dětského klubu není povolen s:

- koly, bruslemi, skateboardy, koloběžkami, apod.;

- zvířaty a ostrými předměty.

 1. Vstup do dětského klubu je povolen pouze v přezůvkách, na odkládání obuvi je k dispozici určený prostor před vstupem do dětského klubu. Své svršky a obuv odkládejte na věšáky a do botníku. Nenechávejte věci ležet na zemi.
 2. Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození osobních věcí návštěvníků provozovatel nepřebírá zodpovědnost za vzniklou škodu.
 3. V celém prostoru dětského klubu je přísně zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky.

Pravidla pro pobyt v dětském klubu

 1. Za škodu způsobenou dítětem umístěném v dětském klubu odpovídá jeho rodič.
 2. Dítě při pobytu v dětském klubu nesmí mít při sobě ani na sobě žádné ostré předměty.
 3. Dítě je povinné chovat se v dětském koutku ukázněně, ohleduplně k ostatním dětem, dbát pokynů rodiče či osoby odpovědné za dítě, neohrožovat svým chováním sebe ani ostatní děti.
 4. Dítěti i rodiči či osobě odpovědné za dítě je zakázáno jakýmkoli způsobem poškozovat vybavení dětského klubu. Jestliže dojde k poškození zařízení či vybavení dětského klubu, může provozovatel vyvozovat z předmětného poškození odpovědnost zákonného zástupce.
 5. Dětský klub je určen dětem od 1 roku do cca 12 let věku dítěte.
 6. Kapacita dětského klubu je určena maximálním počtem 20 dětí.
 7. Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese vždy doprovod dítěte, a to po celou dobu pobytu v dětském klubu.
 8. Do hracího prostoru, vymezeného kobercem, je přísně zakázáno nosit jídlo a pití – platí pro děti i pro rodiče.
 9. Každý rodič krmí pouze své dítě a po svém dítěti také jídlo uklidí. Nenechávejte jídlo na nízkých stolech. Každý rodič také dbá o čistotu rukou svého dítěte a nenechá je sahat špinavýma rukama na hračky či vybavení klubu (např. látkové židle apod.)
 10. Dbejte na bezpečnost dětí. Nenechávejte kávu, čaj a jiné horké nápoje či pokrmy na místech, kam děti dosáhnou (okraj stolu, nízké stolky apod.) a bez dozoru.
 11. Při odchodu z dětského klubu si odneste všechny donesené potraviny. Nenechávejte potraviny na stolech, v lednici apod.
 12. Před svým odchodem z klubu je povinnost rodiče či osoby odpovědné za dítě uvést klub do původního stavu (tzn. úklid hraček zpět do boxů, popř. umýt po sobě nádobí či v případě silného znečištění i úklid podlahy a popř. koberce). Vysavač a potřeby pro úklid jsou k dispozici v klubu.
 13. Před odchodem z klubu je povinností rodiče či osoby odpovědné za dítě zkontrolovat uzavření vody, vypnutí ohřívače vody, varné konvice ze zásuvky a osvětlení, uzavření oken.
 14. Kniha závad (sešit) uložená trvale na stole v klubu slouží k nahlašování závad, které se při využívání klubu vyskytnou (jakékoliv závady, včetně poškození hraček a vybavení klubu).
 15. Rodič či osoba odpovědná za dítě po celou dobu pobytu v klubu dbá na zdraví a bezpečnost svých dětí, včetně ochrany majetku provozovatele a snaží se předcházet škodám a zraněním. Každý dospělý návštěvník zodpovídá za své dítě.
 16. Děti mohou pobývat v klubu pouze pod dohledem doprovázející dospělé osoby. Rodič či osoba odpovědná za dítě nesmí nechat své dítě v klubu bez dozoru.
 17. Rodič či osoba odpovědná za dítě a děti mohou využívat herní vybavení klubu bez omezení. Rodič či osoba odpovědná za dítě mohou využívat kuchyňku s vybavením. Kuchyňská linka je plně vybavena, k dispozici je varná konvice, lednice. Je možné si připravit teplé nápoje, kávu, čaj aj., pouze z vlastních zdrojů.
 18. Zakazuje se dětem skákat po stolech a židlích, lézt na skříně a regály, věšet se za dveře skříněk a chovat se jakýmkoliv způsobem, který může poškodit zařízení klubu v majetku provozovatele.
 19. Zakazuje se odnášet jakékoliv vybavení a hračky z klubu, které jsou v majetku provozovatele.
 20. Zakazuje se při pobytu v dětském klubu zamykat vchodové dveře (u schodiště) a vstupní dveře dětského klubu Čertík.
 21. Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí. Na nočník děti vysazujte také pouze v prostorách WC.
 22. Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky a vraťte je tam, kam patří. Dbejte na to, aby se děti k vybavení dětského klubu chovaly šetrně.
 23. Buďte tolerantní k „vzájemnému poznávání dětí“. Dejte pozor na to, aby vaše dítě jinému neublížilo.
 24. Při odchodu z klubu rodič uzamkne vstupní dveře do dětského klubu i vstupní dveře u schodiště, před odevzdáním klíčů na obecní úřad.

Všichni návštěvníci dětského klubu jsou povinni dodržovat tento provozní řád.

Provozovatel:

Obec Loučovice
Loučovice 51
382 76 Loučovice

Zastoupený: Ing. Janem Kubíkem, starostou

Vlastník: totožný s provozovatelem

Odpovědný koordinátor: Mgr. Pavla Vachová

Kontakty: 601 349 663, mistostarostka@loucovice.info

První pomoc: 155 (zdravotnická záchranná služba) Provozní řád dětského klubu Čertík je platný od 20.3.2023.

Mobilní aplikace

banner

Aktuální počasí

dnes, středa 29. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 6 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 21/8 °C
pátek 31. 5. déšť 12/7 °C
sobota 1. 6. déšť 14/7 °C

Překlad (translations)