...
Obec Loučovice

Úhrada za služby

Úhrada za služby

Pečovatelská služba je služba hrazená uživatelem. Ceny jsou účtovány dle skutečně poskytnutých služeb uživateli. Aktuální ceník pečovatelských služeb je k dispozici v sekci Dokumenty Pečovatelské služby.


Úhrady za jednotlivé úkony jsou stanoveny v aktuálně platném ceníku úhrad. Ceníkem úhrad, platným od 1.6.2023.

Pečovatelská služba se poskytuje v zákoně vymezených případech bez úhrady.
Zájemci o pečovatelskou službu, kterému mají být na základě ustanovení § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovány základní činnosti pečovatelské služby bezplatně, předkládá při sepsání smlouvy doklad, osvědčující jeho nárok na bezplatnou pečovatelskou službu (úředně ověřenou kopii dokladu).

Vykazování jednotlivých úkonů pečovatelskou službou

Činnosti za jednotlivé úkony se zaznamenávají pracovníky PS do "záznamu o provedených pečovatelských úkonech". Záznam slouží jako podklad pro měsíční vyúčtování. V záznamu se stvrzuje podpisem klienta správnost a úplnost uvedených údajů a také souhlas s provedením služby pečovatelkou, která záznam také podepisuje. Záznamy se nevyplňují v případě donášky či dovozu stravy.

Postup při úhradě

  • na základě záznamů o poskytnuté službě či evidence dovozu obědů pečovatelská služba vypočítá úhradu za poskytnuté úkony PS v ukončeném měsíci a předloží vyúčtování uživateli do 10. dne následujícího měsíce,
  • úhrada za poskytnuté pečovatelské úkony je splatná vždy do 15. dne následujícího měsíce, po měsíci, kdy služby byly uživateli poskytnuty, a to pouze platbou v hotovosti,
  • pracovník PS následně vybere od uživatele hotovost a předá mu originál příjmového pokladního dokladu,
  • uživatel má právo zkontrolovat si vyúčtování za skutečně odvedené úkony,
  • uživatel je povinen úhradu zaplatit ve splatném termínu.


V případě opakovaného nezaplacení stanovené úhrady za pečovatelské služby uživatelem, dočasně mu pečovatelská služba pozastaví či poskytovatel vypoví smlouvu s ním uzavřenou a službu ukončí.

 

 

Mobilní aplikace

banner

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
slabý déšť 20 °C 14 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 27/13 °C
pondělí 22. 7. déšť 22/15 °C
úterý 23. 7. déšť 18/15 °C

Překlad (translations)