...
Obec Loučovice

NOVINKY Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 2017-2018

Novinky z pečovatelské služby.

Novinky z pečovatelské služby 2017 - 2018

Vážení občané a příznivci aktivního stáří,

ráda bych Vás seznámila s novinkami z pečovatelské služby, které se za poslední dobu odehrály.

Již v únorovém vydání  Loučovického zpravodaje jste byli panem starostou Ing. Janem Kubíkem informováni o podání žádosti o dotaci na projekt „Zkvalitnění zázemí Pečovatelské služby Loučovice“, z Integrovaného regionálního operačního programu – Sociální služby a sociální začleňování, skrze společnost MAS Rozkvět, z.s. Žádost o dotaci byla podána v souvislosti s nedostatečným materiálně-technickým vybavením (resp. zajištěním zázemí) pro pracovnice pečovatelské služby. Mimo jiné se žádost vztahovala i na rekonstrukci a vybavení prostor seniorského klubu. Žádost byla schválena a projekt zrealizován nákupem potřebného vybavení i provedením stavebně-technických prací.

Od roku 2011 se naše pečovatelská služba velmi rozvíjela. Byla několikrát navýšena kapacita počtu klientů s ohledem na zvyšující se zájem žadatelů o pečovatelskou službu a dále pak rozšířena územní působnost i do sousední obce Lipno nad Vltavou. S tím souviselo i personální navýšení počtu pracovnic v sociálních službách, aby obec Loučovice byla schopna pokrýt poptávku o sociální službu  a uspokojila žadatele o pečovatelskou službu, u kterých byla prokazatelně snížená  míra soběstačnosti v péči o svou vlastní osobu a patřili do cílové skupiny pečovatelské služby. V současné době je kapacita klientů pečovatelské služby při aktuálním personálním obsazení a provozních možnostech na maximálním možném počtu  60 osob  (v daný okamžik 3 osoby). Pro srovnání se stavem kapacity v roce 2011, bylo aktivně využívajících klientů  okolo 20 osob.

Pečovatelská služba (PS) má v obci Loučovice dlouholetou tradici a vzhledem k vysokému počtu seniorů se dá předpokládat, že dojde ještě k vyššímu zájmu o pečovatelskou službu, než byl registrován doposud. Obec Loučovice eviduje  cca 1650  osob s nahlášeným trvalým pobytem. Z tohoto celkového počtu trvale žijících obyvatel na území obce Loučovice je 654 občanů nad 50 let věku.

 

Věková struktura obyvatel a počet osob:

50 – 60 let

204

61 – 65 let

126

66 – 70 let

125

71 – 75 let

95

76 – 80 let

54

81 – 85 let

29

86 let a výše

21

 

Již tento výčet věkové struktury obyvatel vypovídá o potřebnosti pečovatelské služby v obci, neboť starší ročníky obyvatel zůstávají a mladší ročníky, kteří se odstěhovaly, většinou nemají možnost se o své blízké starat, z důvodu produktivního věku (pakliže se uplatnily na trhu práce v jiné lokalitě). Cílem a snahou obce Loučovice je to, aby občané seniorského věku se sníženou mírou  soběstačnosti v péči o svou osobu nemuseli odcházet do pobytových zařízení a mohli co nejdéle to lze, zůstat doma s pomocí pečovatelské služby.  Toto si přejí i samotní senioři, kteří v Loučovicích žijí a nechtějí na stáří odcházet jinam, pakliže to není nezbytně nutné. Obec Loučovice spatřuje v pečovatelské službě velký význam,  a proto  pečovatelskou službu udržuje a v posledních letech i velmi podporuje v rozvoji. O tomto rozvoji vypovídají radikální změny v pečovatelské službě, které se odehrály převážně díky velké podpoře obce Loučovice, obce Lipno nad Vltavou a Krajského úřadu Jihočeského kraje (každoročně formou dotací KÚ i dotací skrze MPSV ČR), díky nimž se daří pokrýt veškeré mzdové náklady, vztahující se k pečovatelské službě. Bez těchto podpor, formou dotací, by obec Loučovice nebyla schopna pečovatelskou službu udržet v potřebné míře, tak jako je tomu v současné době.

Nelze opomenout fakt, že obec Loučovice v červnu 2017 opět výrazně podpořila rozvoj pečovatelské služby v poskytnutí většího zázemí  pro  4 pracovnice, neboť stávající prostory již velikostně nebyly dostačující. Nově poskytnuté prostory byly obcí Loučovice kompletně zrekonstruovány a trvale ponechány pro potřeby pečovatelské služby.

 

Obr. 1  Zázemí sociální pracovnice

Obr. 1

Obr. 2  Zázemí pracovnic pečovatelské služby

Obr. 2

Obr. 3 Zázemí pečovatelské služby

Obr. 3

Obr. 4  Nově vybavená klubovna PS

Obr. 4

Touto cestou bych ráda poděkovala panu starostovi Ing. Janu Kubíkovi za roky poskytovanou stálou podporu  a pomoc ve všech krocích, které byly nezbytné k rozšíření a zkvalitnění pečovatelské služby, a dále i ve věci podpory při zřízení seniorského klubu v obci.  Další poděkování náleží panu Stanislavu Hacklovi, za pomoc při zajištění stavebně-technických prací na pracovišti pečovatelské služby a v prostorech seniorského klubu a taktéž               panu René Vachovi, za pomoc v materiálně-technické přípravě prostor klubu.

Otevření seniorského klubu

S tímto poděkováním souvisí i dlouho očekávané otevření seniorského klubu v Loučovicích. Když jsem v roce 2016 oslovila pana starostu Ing. Jana Kubíka se záměrem zrealizovat v obci Loučovice seniorský klub, setkala jsem se s velmi pozitivní reakcí od vedení obce. Vycházela jsem přitom ze samotného zájmu od seniorů, kteří byli dotazováni, zda by byl o tento klub zájem.  Pan starosta k realizaci projektu nabídl prostory v přízemí budovy stávajícího obecního úřadu, včetně sociálního zařízení (bývalá školní družina ZPŠ Loučovice). Vytipované prostory byly více než ideální pro zbudování seniorského klubu, nicméně byly nezbytné stavebně-technické úpravy. Tyto úpravy byly zrealizovány v podstatě do dvou měsíců, bohužel kvůli souhře neočekávaných událostí, které zkomplikovaly samotné otevření klubu, byl projekt na pár měsíců pozastaven.  Ale právě díky těmto nepředpokládaným komplikacím se otevřela jedinečná možnost podat již výše zmíněnou žádost na zakoupení nezbytného vybavení pro seniorský klub, které by bylo pro obecní rozpočet již značně zatěžující. Z tohoto důvodu se tedy vyčkávalo na vyhlášení výzvy a možnost podat žádost o dotaci z programu IROP (projekt popsán výše), s následným očekáváním, zda-li bude žádost na projekt schválena. Žádost schválena byla a vybavení nábytku a ITC techniky bylo zakoupeno. V současné chvíli je nutné dořešit technické detaily. Seniorský klub bude otevřen na přelomu měsíce května a června 2018.  Příznivci seniorského klubu budou mít k dispozici nově zrekonstruovanou klubovnu s novým materiálním vybavením, včetně projekční techniky a počítačového vybavení s tiskárnou a připojením k internetu. Dále pak nově vybavenou kuchyňku. Docházení do klubu bude volné, bez závazků, registrace či členských příspěvků apod. Jestli jste sami doma a chybí vám společnost vrstevníků, hlavně pro vás je klub určený. Pakliže nebudete chtít, nemusíte se zapojovat do žádných aktivit, můžete se jenom dívat, poslouchat nebo si při kávě či čaji popovídat …

V souvislosti s očekávaným otevřením seniorského klubu se na vás, milí příznivci aktivního stáří, obracím s prosbou, zda již teď máte nějaké  nápady, týkající se činnosti klubu, neváhejte se s nimi podělit, a to jak mezi s sebou, tak i mě, např. písemně na adresu Obecního úřadu, Loučovice čp. 51, 382 76, nebo elektronickou cestou na e-mail: pecovatelky@loucovice.info či telefonicky na mobil 601 349 663 – kontaktní osoba Mgr. Pavla Vachová.

Veškeré náměty jsou vítány a ke všem nápadům bude přihlédnuto v budoucím plánování harmonogramu činnosti klubu. Je pouze na vás, jak bude činnost klubu vypadat a co budete chtít ve svém volném čase dělat.  S vašimi dobrými nápady, názory a připomínkami může být činnost klubu přitažlivá, zajímavá a zábavná pro mnohé naše občany. Již brzy budete mít prostor, kde se budete moci scházet k přátelským besedám, nejrůznějším akcím i přednáškám, vycházkám či výletům (zájezdům), nebo si jen tak společně popovídat.

Přeji Vám, ať se Vám v seniorském klubu líbí a najdete zde přátele, se kterými můžete podnikat zajímavé akce a užívat si aktivně života.

 

Mgr. Pavla Vachová, pečovatelská služba

Datum vložení: 10. 5. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 10. 5. 2018 0:00

Mobilní aplikace

banner

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
slabý déšť 20 °C 14 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 27/13 °C
pondělí 22. 7. déšť 22/15 °C
úterý 23. 7. déšť 18/15 °C

Překlad (translations)