...
Obec Loučovice

Vyhlášení konkursního řízení

skola

Obec Loučovice oznamuje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy Loučovice.

Zřizovatel: Obec Loučovice, č.p. 51, 382 76 Loučovice, IČ: 00245984.

Zastoupená Ing. Janem Kubíkem -starostou obce

v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, s odvoláním na usnesení č. 200/2021 ze dne 15.11.2021

oznamuje vyhlášení konkursního řízení

na vedoucí pracovní místo ředitele/ky

Základní školy a Mateřské školy Loučovice, Loučovice 231, 382 76 Loučovice, IČ: 00583677

 

Předpoklady pro výkon daného pracovního místa:

 • stanovené v § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pedagogických pracovnících),
 • znalost pedagogických a odborných aspektů práce ředitele školy, nových trendů ve výchově a vzdělávání a pedagogická vize rozvoje školy,
 • občanská a morální bezúhonnost dle § 29 zákona o pedagogických pracovnících
 • dobrý zdravotní stav
 • organizační a řídící schopnosti

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo 2.8. 2022.

Podání přihlášky.

Přihlášky, včetně příloh, zasílejte nejpozději do 15.2. 2022 (prostřednictvím poštovní či jiné přepravy nebo osobně) na adresu: Obec Loučovice, č.p. 51, 382 76 Loučovice. Obálku označte heslem „Konkurs“ -neotvírat. Rozhodující pro náležité doručení přihlášky je datum dne odeslání na poštovním razítku , nebo datum osobního předání v zalepené a označené obálce. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. V případě dotazů se obracejte na: Mgr. Daniela Hovorku , elektronická adresa: tajemnik@loucovice.info

 

Náležitosti přihlášky jsou:

Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné je uvést elektronickou adresu uchazeče a kontaktní telefonní číslo).

 

Povinné přílohy přihlášky jsou:

 

 1. Strukturovaný  životopis s vlastnoručním podpisem.
 2. Výpis z Rejstříku trestů  (originál) ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky.
 3. Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání osvědčující kvalifikační předpoklady pro výkon pracovního místa ředitele školy (MŠ, ZŠ – diplom s vysvědčením o státní závěrečné zkoušce, nebo diplom s dokladem, doklad o doplňkovém pedagogickém studiu), případně úředně ověřený doklad o absolvovaném kvalifikačním studiu pro ředitele škol a školských zařízení.
 4. Průkazný doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe (včetně pracovního zařazení) potvrzený posledním zaměstnavatelem. Potřebnou praxí se rozumí praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti, nebo v pro kterou jsou znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti, nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji. Nedoloží-li potvrzení potřebné délky praxe dle zákona o pedagogických pracovnících posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzením předchozích zaměstnavatelů u kterých příslušnou praxi vykonával, nebo úředně ověřenými pracovními smlouvami.
 5. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky školy. Toto lze nahradit čestným prohlášením.
 6. Koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (v maximálním rozsahu 4 strany formátu A4)
 7. Souhlas s evidováním osobních údajů.

 

Upozornění ! Oznamovatel může konkursní řízení zrušit bez udání důvodu, nebo nevybrat žádného z uchazečů. Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený pohovor podle §5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí ve znění pozdějších předpisů (tzv. doplňkové hodnocení) pokud by bylo v konkursu využito.

 

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Daniela Hovorku – tel.: 608 208 700

 

 

V Loučovicích dne 3. ledna 2022

 

Ing. Jan Kubík – starosta obce v.r.

Datum vložení: 7. 1. 2022 13:47
Datum poslední aktualizace: 7. 1. 2022 13:49
Autor: Správce Webu

Smart Info – informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o Smart Info

Chci se zaregistrovat

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6
1
7
1
8 9 10
1
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
1
23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuální počasí

dnes, neděle 4. 12. 2022
zataženo 4 °C -2 °C
pondělí 5. 12. zataženo 5/2 °C
úterý 6. 12. skoro jasno 6/0 °C

Překlad (translations)